برگزارکننده ها

حضور و سخنرانی ریاست پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم :

دکتر فریدون عزیزی

ایشان دانش اموخته دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، 1345

و دارای  بوردهاي طب داخلي، پزشكي هسته‌اي‌ و فوق تخصص غدد درون‌ريز و متابوليسم (هر سه از امريكا 54-1351)

ایشان در حال حاضر استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و  رئيس پژوهشكده علوم غدد درون‌ريز و متابوليسم می باشند .

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی پزشکی شخصی

تلفن : (+98)(021)88985291-3
نمابر : (+98)(021)88955205
ایمیل : info@PmCongress.ir
    pmcongress2017@gmail.com
کانال تلگرام : https://t.me/PrecisionMedicine2018
گروه تلگرام : https://t.me/joinchat/AimskUQulseO9vImYZDyUg

با ما در ارتباط باشید

3+5=?