برگزارکننده ها

همزمان با کنگره بین المللی پزشکی شخصی برگزار می گردد :

زمان برگزاری  23  تا 25 دی ماه 96                

15 الی 16:30

10 الی 13:30

8:30 الی 11:00

روز                      ساعت

بیوانفورماتیک (تئوری و عملی )

کارگاه Real-time PCR و  PCR (تئوری و عملی )

 

کاربرد تکنیک ایمونوفلورسانس در شناسایی بیماری های خود ایمن و عفونی

 

روز اول (23 دی ماه 96)

Endnote

 

Molecular HLA Typing

 

- ژنتیک سرطان(تئوری)

- اصول کار با حیوانات (تئوری و عملی )

روز دوم (24 دی ماه 96 )

طراحی پرایمر و ARMS-PCR در تشخیص جهش های تک نوکلئوتیدی

- کشت سلول (تئوری و عملی )

- پروتئومیک(تئوری و عملی )

 

روز سوم ( 25 دی ماه 96)

 

 

 

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی پزشکی شخصی

تلفن : (+98)(021)88985291-3
نمابر : (+98)(021)88955205
ایمیل : info@PmCongress.ir
    pmcongress2017@gmail.com
کانال تلگرام : https://t.me/PrecisionMedicine2018
گروه تلگرام : https://t.me/joinchat/AimskUQulseO9vImYZDyUg

با ما در ارتباط باشید

77-1=?