برگزارکننده ها

ژنتیک سرطان

ایمونولوژی تومور و سرطان

سرطان: ژنومیک و متابولومیک

درمان هدفمند سرطان

درمان با سلول های بنیادین

بیومارکرهای سرطان

گزارش موارد سرطان

رویکردهای نوین در درمان سرطان

پزشکی دقیق و درمان سرطان

مدیریت سرطان و پیشگیری

داروشناسی سرطان

سرطان های ویژه اندام

انکولوژی پرتو درمانی

انکولوژی جراحی

داروهای سرطان

درمان های مکمل و جایگزین سرطان

کارآزمایی های بالینی سرطان

سرطان و شیوه زندگی

جنبه های روانشناختی و اجتماعی سرطان

تشخیص سرطان و بازار تشخیص

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی پزشکی شخصی

تلفن : (+98)(021)88985291-3
نمابر : (+98)(021)88955205
ایمیل : info@PmCongress.ir
    pmcongress2017@gmail.com
کانال تلگرام : https://t.me/PrecisionMedicine2018
گروه تلگرام : https://t.me/joinchat/AimskUQulseO9vImYZDyUg

با ما در ارتباط باشید

3+5=?