برگزارکننده ها

Dr. Mohammad Ali Saremi
Dr. Masoud Houshmand
Dr. Reza Nekouian

 

پزشکی شخصی: کار آمد ترین روش برای ارزیابی بهترین درمان  بالینی متانسب برای هر بیمار خواهد بود.

همکاران متخصص عزیز،

این مایه خشنودی و افتخار است که از شما برای شرکت در دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی که در تاریخ 23 تا 25 دی ماه در تهران برگزار خواهد شد، دعوت صمیمانه به عمل آوریم. این کنگره با محوریت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) و با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و دانشگاه علوم پزشکی  ایران برگزار می گردد.

پزشکی شخصی رشته ای در حال توسعه است که از سیستم یک- سایز- مناسب برای تمام دنیا به سیستمی که بر اساس تجویز کننده درمان صحیح و داروی مناسب برای بیمار در زمان مناسب، تحول یافته است.

مفهوم پزشکی شخصی، بهترین امکان  را برای پزشکان به منظور به کار گیری آزمایشات تشخیصی برای شناسایی  مارکرهای بیولوژیکی خاص، غالبا ژنتیکی ، فراهم می آورد که به تعیین درمان ها بالینی و روش های کار به بهترین شکل برای هر بیمار عمل می کند، کمک می کند.  در این شاخه ی جدید از علم پزشکی، درمان هدفمند و موثر، کاهش عوارض جانبی و برنامه های پیشگیری به عنوان موفقیت های پزشکی شخصی نام گذاری می شوند.

در طول سال های اخیر فارماکوژنومیک جهت دستیابی به نسخه مناسبی برای تجویز دار، جلوگیری از رویدادهای ناگوار و مضر، امکان تجویز دوز مناسب ، و در نهایت کارایی بیشتر درمان با داروهای تجویزی به طور فزاینده ای توسعه یافته است.

سرمایه گذاری های سنگین در صنعت فارماکوژنومیک برای ساختن داروی موثرتر و مناسب با آرایش ژنتیکی و شرایط فردی بیماران نیاز به تعییر و تحول در رویکردهای سیستم درمان را نشان می دهد.

مراقبت پیشگیرانه باید هدف نهائی پزشکی شخصی باشد است، که با استفاده از ژنوتایپینگ برای خیلی از بیماری ها مانند سرطان های مختلف و ناهنجاری های متابولیکی امکان پذیر خواهد بود.

ما امیدواریم که برای تشکیل یک سمپوزیوم برجسته علمی شما به ما بپیوندید ، و اندک زمان بیشتری برای لذت بردن از این زیبایی و جذابیت این حوزه  اختصاص بدهید.

با بهترین آرزوها

دکتر محمد علی صارمی
دکتر سید مسعود هوشمند
دکتر رضا نکوئیان

                                 

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی پزشکی شخصی

تلفن : (+98)(021)88985291-3
نمابر : (+98)(021)88955205
ایمیل : info@PmCongress.ir
    pmcongress2017@gmail.com
کانال تلگرام : https://t.me/PrecisionMedicine2018
گروه تلگرام : https://t.me/joinchat/AimskUQulseO9vImYZDyUg

با ما در ارتباط باشید

77-1=?